PLANY HODOWLANE 2019 / PLANS

Kotka:
Birma LeoStory*PL
Kocur:
Golden Gi Sudden Blazing*CZ

Kotka:
Chilli LeoStory*PL
Kocur:
Baster LeoStory*PL

Kotka:
Lamia Reno CoonKitty*PL
Kocur:
Golden Gi Sudden Blazing*CZ

Kotka:
Chanel LeoStory*PL
Kocur:
Nautilus Sea CoonKitty*PL

Kotka:
Amy Black Whiskey LeoStory*PL
Kocur:
Golden Gi Sudden Blazing*CZ